Confidențialitate

Confidențialitate

 

IRIMIA V. ANA-IRINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. IRIMIA V. ANA-IRINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului www.stillwalking.ro către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, ofertele și politica companiei.

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

Prin oferirea datelor Dvs. ne dați consimțământul pentru a le introduce în baza noastră de date, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

 

Utilizatorii au dreptul de a cere în mod gratuit următoarele:

 

– confirmarea prelucrării sau nu a datelor personale;
– rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001; încetarea prelucrării datelor personale;
– încetarea expedierii de mesaje promoționale.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată.

 

Datele societății

 

IRIMIA V. ANA-IRINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CIF: 44034250
Sediul: Str. Stefan cel Mare nr. 6, sat Secuieni, comuna Secuieni, judet Bacau.